Rekrutacja

Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka i klubu dziecięcego jest karta zapisu dziecka dostępna w placówce lub na stronie internetowej. Proszę o wypełnienie Karty. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem.

  Dane dziecka:

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:


  Mama:

  Tata:


  Niepubliczny Żłobek i Klub Dziecięcy „Puchatek" przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących w naszych zbiorach jest Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka są przetwarzane przede wszystkim w celu prowadzenia dokumentacji związanej z usługami świadczonymi przez Administratora, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Administratorem Danych jest: Niepubliczny Żłobek i Klub Dziecięcy „Puchatek", Plac Kopernika 1
  47-100 Strzelce Opolskie.