„PROGRAM MALUCH+2021″ „DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU”

17 września 2021 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 w ramach modułu 4. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 30 miejsc opieki w żłobku i klubie dziecięcym, które zostały stworzone dzięki wcześniejszym edycjom programu.