Cennik


Żłobek Strzelce Opolskie


Opłata miesięczna po odjęciu dopłaty z urzędu gminy: 1100 zł + wyżywienie 16 zł/dzień
Dopłata dla mieszkańców gminy: 500 zł/miesiąc
Wpisowe bezzwrotne: 200 zł
Zajęcia dodatkowe: opłata będzie ustalona po konsultacjach z rodzicami i ustaleniu ilości chętnych.