Cennik

Żłobek Strzelce Opolskie
Opłata miesięczna po odjęciu dopłaty z urzędu gminy: 900 zł + wyżywienie 15 zł/dzień
Dopłata dla mieszkańców gminy: 500 zł/miesiąc
Wpisowe bezzwrotne: 200 zł
Zajęcia dodatkowe: opłata będzie ustalona po konsultacjach z rodzicami i ustaleniu ilości chętnych.